“Vaders hebben goud in handen!”

Orthopedagoog Bert Reinds was nog jong toen zijn vader overleed. Daardoor beseft hij des te meer de onmisbare rol van vaders: “Ik geloof echt dat gezinnen, de kerk en de samenleving kunnen veranderen als vaders álles doen wat ze in huis hebben. Vaders hebben goud in handen.” Speciaal voor EO/Geloven zet Bert vier eye-openers uit de Bijbel over vaderschap op een rij.

Vaders zijn niet inwisselbaar. God schiep een man en een vrouw om samen het beeld van God te vormen: ze zijn gelijkwaardig, maar niet gelijkaardig. Ze vullen elkaar aan, ook in de opvoeding. De betrokkenheid van een vader heeft meer invloed op het leven van kinderen dan je denkt. Maar hoe kun je door Gods kracht een goede vader zijn? Ik noem 4 tips uit de Bijbel.


Hoe komt G(ods)-kracht vrij in het vaderschap?


de 4 G's....

Gehoorzaamheid aan de initiator

Jezus was 100% gehoorzaam aan zijn Vader. Hij liet zich in alles leiden door wat Hij zijn Vader zag doen. Hij liet zich niet leiden door schaarste (denk aan de bruiloft in Kana), druk (denk aan wat er vooraf ging aan de opwekking van Lazarus) of de nood. In jouw functioneren als vader geldt dat ook. Niet omdat je vrouw het zegt, of wie dan ook, maar omdat de Vader je roept en jij Hem wil gehoorzamen!

Geïnteresseerd leiderschap


Wanneer vaders hun kinderen leiden met strengheid, maar zonde liefde, brengen zij hun kinderen tot opstand of wanhoop (Efeziers 6:4, Kolossenzen 3:21). De Bijbel roept vaders op een geïnteresseerde leider te zijn. Als vader heb je je gezag gekregen om ook je gezin een groeiplaats te laten zijn, waar je kinderen opgroeien naar zelfstandige volwassenen. Regels zonder liefde leiden naar rebellie, maar je uit leiding op basis van onvoorwaardelijke liefde en trouw zullen mooie dingen voortkomen!

Getuigend voorbeeld


Als vader ben je een voorbeeld. Kinderen kijken naar hun ouders, dus ook naar jou als vader. Hoe jij je geloof invulling geeft, heeft invloed op het beeld dat je kinderen vormen over het geloof, over God. Daarnaast ben je een voorbeeld in je omgang met het andere geslacht: hoe ga je met je vrouw om. Ook dat heeft invloed op de beeldvorming van je kinderen van het andere geslacht.

Gloofsverantwoordelijkheid serieus nemen


‘Maar ik en mijn huis wij zullen de Here dienen’. Jij als vader bent verantwoordelijk voor je eigen inbreng, die kun je niet afschuiven op je vrouw of je kinderen, door ze bijvoorbeeld aan hun lot over te laten. Een mooi voorbeeld van zo’n vader lees ik terug in Job. Lees ‘ns Job 1:5 ter inspiratie. Jij hoeft niet meer te offeren voor je kind maar je mag ze wel elke dag voor de troon van God brengen.

Moet een vader dan perfect zijn?


Nee, een vader maakt ook fouten en dat is niet erg. Je mag je afhankelijk weten van je hemelse Vader. Daarover mag je kwetsbaar zijn naar je kind. Maak tijd vrij om naar je kinderen te luisteren. Neem ze eens een dagje uit, uw zoon of dochter met een vriendje of vriendinnetje die geen vader heeft. Niet omdat je ze zielig vindt, maar omdat je voor hen van betekenis wil zijn. Je communiceert daarmee: ‘Jij bent de moeite waard!’

Opvoeden is je kinderen vleugels en wortels geven: loslaten zonder ze aan hun lot over te laten. Bid regelmatig voor en met je kinderen, leer ze ook zelf bidden. Blijf een vader met hart en handen!

Ik ben ervan overtuigd dat Hij die dit goede werk bij u begonnen is, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus.

zie Filippenzen 1:6