Thema's van de toerustingsavonden

1. Bijbels vaderschap

Tijdens deze avond staan we stil bij de wijze waarop de Bijbel spreekt/schrijft over het vaderschap.

Vier kenmerken komen aan de orde:

Gehoorzaamheid aan de Initiator

Geïnteresseerd leiderschap

Getuigendvoorbeeld

Geloofsverantwoordelijkheid serieus nemen

Vervolgens bekijken we ‘onze’ kloof tussen hoe we wensen te zijn als vader en hoe we werkelijk zijn als vader.

2. Jij en jouw vader

Naast de Bijbel wordt de uitwerking van het vaderschap ook beïnvloed door de relatie met jouw vader. Hoe ervaar jij jouw erfenis? Als bagage of als ballast? En wat betekent dat voor het huidige functioneren als vader. We sluiten de avond af met het proces van herstel. Hoe ziet dat met vergeving en verzoening, wat is jouw verantwoordelijkheid, wat is het verschil tussen persoonlijke verzoening en relationele verzoening?

3. mijn moeder

Na een antal jaren de cursus te hebben gedaan, terugkijkend op de relatie met onze moeders, met heel veel mannen gesproken over hun moeder zijn we tot de conclusie gekomen dat dit thema er ook in hoort. Op welke manier heeft de aanwezigheid van jouw moeder je leven bepaald? En hoe zit dat Hoe kijkt jouw vrouw tegen haar aan en wat doe jij als je moeder en je vrouw onder een dak zijn? Mooie vragen om met elkaar aan de slag te gaan.

4. Toen jij vader werd, werd jouw vrouw moeder

Het vierde gebied dat het vaderschap beinvloed is de relatie met je vrouw. Wij geloven dat een gezond huwelijk de basis is voor een goed functionerend gezin. Hoe blijft de houdbaarheid van je huwelijk goed, hoe ziet intimiteit in jouw relatie eruit? Je vrouw eren en liefhebben is nodig voor een gezond fundament in je gezin. Als vaders meer gaan vaderen, krijgen moeders meer ruimte om vrouw te zijn.

5. Met hart en handen


Na de bijbel, de relatie met je eigen vader, je huwelijk tegen het licht te hebben gehouden ‘duiken we de praktijk van het vaderschap in. Aan de orde komen thema’s als: Persoonlijk contact, voorbeeldfunctie, gezond mensbeeld, open huis, eerlijk/echt gesprek, emoties ontwikkelen, afspraken. De wachtende vader uit de geschiedenis van de verloren zoon gebruiken we als vertrekpunt. (schilderij van Rembrandt over die wachtende vader)

6. de tijd dringt

De laatste avond maken we de balans op, en stellen elkaar de vraag: Als we dit nu weten wat doen we dan met deze kennis. We gaan het hebben over tijd en planning. De valkuilen worden besproken en er wordt nagedacht over hoe we efficiënt met onze tijd om kunnen gaan. Het uitgangspunt is dit: We hebben 7 x 24 uur per dag, dat geldt voor iedereen, we hebben evenveel, de vraag is hoe stellen we prioriteiten als vader, echtgenoot en man.

7. Gelijkwaardig niet gelijkaardig

Langzamerhand zijn we nieuwsgierig geworden naar de geweldige vrouw die achter de man staat. Omdat we geloven in de kwaliteit van het huwelijk als basis voor een gezond gezin vinden het belangrijk ook een speciale avond over het huwelijk te organiseren. Tijdens deze avond gaan we van alles doen, dvd kijken, beetje studeren, mannen tegen vrouwen spel en samen wat opdrachten doen. De ervaring leert dat deze avond voorbij ‘vliegt’

8. Wie zijn jouw kinderen?

Deze middag wordt gepland na afloop van de cursus. Elke vader mag zijn kinderen meenemen naar deze middag waarin we als gezinnen iets creatiefs doen, er is te eten en we sluiten deze middag af met een spectaculaire tocht over de IJssel. Met een amfibie voertuig rijden en varen een ware belevenis voor jong en oud.

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen   Genesis 1: 27

God schiep een man en een vrouw, samen vormen ze het beeld van God, ze zijn gelijkwaardig maar niet gelijkaardig, ze vullen elkaar aan, ze hebben beiden iets eigens/unieks. In de omgang met het andere geslacht op ons werk, in de kerk, in het huwelijk en dus ook in de opvoeding. Vaders zijn niet inwisselbaar!